Tilslutta organisasjoner

oktober 20, 2008

Organisasjoner og partier som har slutta seg til lørdagens demonstrasjon mot regjeringas innstramminger i asylpolitikken — over 30 så langt — i alfabetisk rekkefølge:

Viss du savner en lenke, kan du sende den til tilslutning@gmail.com. Til samme e-postadresse kan dere også melde tilslutning, om organisasjonen deres vil være med!

Tilslutning og støtte

oktober 16, 2008

Nær tretti organisasjoner har sluttet seg til demonstrasjonen lørdag 25. oktober foreløpig — fra Blitz via Eritreisk fellesskapsforening i Norge til KrFU. Det er tydelig at regjeringas innstrammingspolitikk opprører mange!

Om din organisasjon også vil slutte seg til, er det bare å sende e-post til tilslutning@gmail.com.

På lørdag 25.oktober håper vi å få satt opp busser fra Lier og Hvalstad ventemottak, slik at de asylsøkerne som sitter der og som har lyst til å være med på demonstrasjonen kan komme seg inn til Oslo. De færreste av dem har penger til å reise inn på egen hånd. Men da er vi avhengig av økonomisk støtte. Vi regner med å få noe støtte fra noen av organisasjonene som er tilslutta, men om du har lyst til å bidra er hver tier velkommen!

Viss du vil gi noen kroner til demonstrasjonen kan du sette inn penger på kontoen til Nettverk mot statlig rasisme: 12540523035 — merk betalinga «25. oktober».

Tilslutta organisasjoner så langt er, i alfabetisk rekkefølge:
Aktive minoriteter i Norge, Amnesty, Antirasistisk senter, AUF, Blitz, Den afghanske flyktningekomiteen, Erfa, Eritreisk fellesskapsforening i Norge, Foreningen for syriske kurdere i Norge, Forening for etiopiske asylsøkere i Norge, Frontlinjer, Grenseland, Humanistisk Ungdom, IS, Juss-Buss, KrFU, Nettverk mot statlig rasisme, NKP, NKU, Press Redd Barna Ungdom, RU, Rødt, Somadoon, SOS Rasisme, Støttenettverket for afghanske flyktninger, SU, Ta tilbake morsmålet og Unge Venstre.

Demonstrer mot regjeringens innstramminger!

oktober 9, 2008

Et ganske bredt utvalg organisasjoner har gått sammen for å demonstrere mot regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken:

Lørdag 25. oktober kl. 14

Møt opp i Vaterlandsparken på Grønland, der blir det et par appeller før vi går opp til Stortinget, hvor det blir flere appeller og musikk.

Stopp angrepene mot mennesker på flukt

Mennesker på flukt har krav på hjelp, støtte og respekt. Over 40 millioner mennesker er på flukt i verden – på flukt fra krig, nød, tortur og forfølgelse – og bare en liten promille av disse menneskene kommer til Norge. Det er uakseptabelt at verdens rikeste land skyver ansvaret for verdens flyktninger over på fattige naboland i urolige regioner. Regjeringens foreslåtte innstramminger i asyl- og flyktningepolitikken er dypt urimelige og bryter klart med Norges internasjonale forpliktelser.

Ikke bryt FNs barnekonvensjon

Flere av punktene regjeringen har lagt fram bryter med en rekke artikler i FNs Barnekonvensjon, som er del av norsk lov. Blant annet vil regjeringen innføre ekstremt strenge krav til familiegjenforening

Stopp regjeringens skremselspropaganda

Vi reagerer med avsky på regjeringens skremselspropaganda. Den prøver å gi inntrykk av at flyktninger er en trussel mot Norge og en svekkelse av asylinstituttet. Propagandaen prøver også å skremme flyktninger fra å komme hit til landet. Diskrimineringen regjeringen legger opp til motiverer og underbygger også rasistisk vold og propaganda og skaper et dårlig klima for integrering og trygghet.

Nei til regjeringens innstramminger

Vi sier nei til innstramminger i flyktninge- og asylpolitikken. Vi krever at regjeringen står ved sine løfter i Soria Moria-erklæringen, at de følger UNHCRs anbefalinger og at de legger om flyktninge- og asylpolitikken slik at den blir raus og human og danner grunnlag for verdighet, framtidstro og trygghet.

Palestinske flyktninger, 1948

Organisasjoner som er med så langt:

Antirasistisk senter, Blitz, Den afghanske flyktningekomiteen, ERFA, Forening for, etiopiske asylsøkere i Norge, Grenseland, IS, Juss-Buss, KrFU, Nettverk mot statlig rasisme, NKP, NKU, Press Redd Barna Ungdom, RU, Rødt, Somadoon, Støttenettverket for afghanske flyktninger, SU og Unge Venstre.

Det er laga en svart-kvit versjon av løpeseddelen (PFD, 2,2 MB) som egner seg for utskrift og kopiering. Last ned og spre, om du har anledning!

Velkommen til åpningen av fotoutstillingen URETURNERBAR

juni 10, 2008

Ureturnerbare asylsøkere har ingen ansikt eller stemme i norsk offentlighet. Denne utstillingen har ett siktemål: å gi de usynlige et ansikt. Seks fotografer har møtt ti ureturnerbare asylsøkere som alle har vært i Norge i seks år eller mer uten oppholdstillatelse.

Tid: Onsdag 11. juni kl. 19.00
Sted: Unge Kunstneres Samfund, Lakkegata 55 d, Oslo

Det blir korte innledninger, blant annet ved nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, og to av de ureturnerbare. Dan Fägerquist spiller fra klokken 20.00. Enkel bevertning. Ingen påmelding, fri entré.

Utstillingen varer til søndag 15. juni. Åpningstider:
Torsdag-fredag: 12.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-16.00

Utstillingen er arrangert av Antirasistisk Senter, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge, Nettverk mot statlig rasisme, Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Fotografene Merete Haseth, Tomas Alf Larsen, Alette Schei Rørvik, Ingeborg Øien Thorsland, Grete Bro Thuestad og Bjørn-Eivind Årtun har deltatt på ideell basis. Separat filminstallasjon ved Thomas Østbye. Kjersti Solberg Monsen, fra Forbundet Frie Fotografer, har stått for kunstnerisk oppfølging i tillegg til egen fotoinstallasjon.

Utstillingen er støttet økonomisk av Institusjonen Fritt Ord og Fond for lyd og bilde.

ureturnerbar.no

Amnesti nå! Flyktninge- og innvandringspolitisk konferanse 7. juni

mai 26, 2008

Debatten rundt hvordan Norge behandler papirløse og ureturnerbare flyktninger har startet. Nettverk mot stalig rasisme inviterer til en konferanse lørdag 7. juni med det mål å fortsette debatten og samle krefter for en human flyktninge- og innvandringspolitikk her i landet. For å få med erfaringer fra andre land har vi invitert to innledere fra Sverige, fra det svenske LO-forbundet Fastighetsforbundet og kampanjen Geasyl. Vi vil dessuten slippe til berørte og relevante organisasjoner som for eksempel Etiopisk asylsøkerforening, Afghan Refugee Commitee, somaliske flyktninger og fagbevegelsen.

Konferansen vil foregå lørdag 7. juni fra kl 13.00 i Kirkens Bymisjons lokaler i Storgata 36 i Oslo (Batteriet).

Konferansen er gratis!

På programmet:

13.00: Hva er status quo i norsk flyktningepolitikk? Hvilke konsekvenser har politikken som blir ført? Innledning ved Rune Berglund Steen, tidligere fagsjef i Norsk Organisasjon for asylsøkere.

14.00: Papirløse flykninger og innvandere i arbeidslivet: – Hvordan bør fagforeningene jobbe i forhold til disse gruppene? Innledninger ved Jonas Bals, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening og Jarmo Kusmin som er ombudsmann for integrationsspørsmål i det svenske LO-forbundet Fastighetsanställdas Förbund.

15.30: Pause med mat.

16.00: Hvordan jobbe videre for en mer human og rettferdig flykningepolitikk? Innledninger ved, Mercy Abraham fra Etiopiske asylsøkeres forening, Zahir Athari fra Afghan Refugee Comitee, Abdirahman Mohammed fra Somalia. Det kommer også noen fra den svenske kampanjen Ge Asyl (geasyl.nu) for å si litt om deres erfaringer med kampanjen som førte til at et stort antall ureturnerbare flyktninger fikk amnesti.

Programmet avsluttes ca. 18.00.

Vel møtt!

Flyer for Amnesti nå – konferanse 7.juni 2008

Nettverk mot statlig rasisme inviterer til møte om forslaget til utlendingslov

mai 9, 2007

Rune Berglund Steen fra NOAS holder innledning om forslaget til ny utlendingslov, med spesiell vekt på konsekvensene for flyktninger som venter på behandling av asylsøknaden eller har fått avslag

Vil den nye loven endre dagens politikk? Hva skjer med muligheten for å få midlertidig arbeidstillatelse mens man venter på saksgangen eller hvis man er «ureturnerbar»? Hva med bolig?
Det er mange spørsmål, og vi vil diskutere loven og hva vi kan gjøre.

Vel møtt tirsdag 15.mai kl. 18.00 på Blitz!

Internasjonal fest søndag 29. april

april 26, 2007

Blitz 25 år!
Blitz mot statlig rasisme!

Blitz feirer sitt 25 års jubileum med en rekke konserter og politiske arrangementer. Siden huset åpnet natt til 1. mai 1982 har kamp mot alle former for rasisme vært vår mest prioriterte oppgaver.
Derfor har Nettverk mot statlig rasisme en viktig del av Blitz’ politiske arbeid de siste årene. Så lenge krig, forfølgelse og fattigdom preger størstedelen av verden, vil mennesker bli drevet på flukt. De stadige innstramningene i asyl- og flyktningpolitikken fører bare til at fortvilte mennesker blir tvunget til å benytte seg av stadig mer desperate metoder i sine forsøk på å komme inn i Europa. En av konsekvensene er et sterkt økende antall mennesker som ender sine liv ved Schengens grenser. Samtidig lever mange mennesker som rettighetsløse og papirløse i europeiske land. Alle mennesker har rett til å søke asyl, denne rettigheten er i ferd med å uthules i de vesteuropeiske landene. Norske myndigheter er blant de ivrigste i denne skremmende utviklingen.
Nettverk mot statlig rasisme jobber for å avsløre norske myndigheters brudd på internasjonale menneskerettighetsavtaler som Flyktningkonvensjonen, og deres menneskefiendtlige asyl- og flyktningpolitikk. Vi slåss mot den statlige rasismen med blant annet aksjoner, demonstrasjoner og presseutspill. Nettverket er åpent for alle som støtter kampen for en human asyl- og flyktningpolitikk.
Blitz og Nettverket har lenge arbeidet med å skaffe midlertidig husly for flyktninger og asylsøkere som har fått avslag og som trenger mer tid for å få sakene sine opp på nytt. Flere av flyktningene som har vært i skjul har i ettertid fått omgjort sakene sine. Norske myndigheter krever umulig dokumentasjon på individuell forfølgelse – ikke bare i fortid, men også for fremtidig forfølgelse. Mange har blitt sendt tilbake til krig, borgerkrig og nød.

Vi inviterer derfor alle venner og samarbeidsgrupper til internasjonal fest på Blitz for å styrke den videre kampen for flyktningers rettigheter.
Blitz, Pilestredet 30c, søndag 29. april kl. 19,
Gratis entré.
Våre etiopiske venner lager mat fra hjemlandet.
Internasjonal musikk, med bl.a.

*Natnael og Yiednekachew fra Etiopia
*Tre medlemmer fra Urban Tunélls Klezmerband spiller jødisk klezmermusikk.
*Namaa Alward synger

Internasjonal fest på Blitz flyer

Rettmessig behandling for afghanerne!

mars 14, 2007

Støtt afghanerne i deres kamp for rettmessig behandling!

De siste månedene har deportasjonen av afghanere økt, til tross for at konfliktnivået i Afghanistan stadig øker. Alvoret understrekes av det faktum at mange NATO-land, inkludert Norge, øker sin militære aktivitet i landet.

Bjarne Håkon Hanssen har lovet ny gjennomgang av to asylsaker med endelig avslag for å undersøke om myndighetenes avgjørelse er i strid med retningslinjene til FNs høykommisær for flyktninger. Om dette skulle være tilfelle, må myndighetene ta opp igjen afghanernes asylsøknader på generelt grunnlag.

Løftebrudd

Selv om utfallet av evalueringen ennå ikke er klart, fortsetter myndighetene jevnlig å tvangsreturnere afghanere, med en klar økning fra januar 2007. Mange av de som nå blir deportert blir sendt til Kabul, til tross for at de ikke har noen tilknytning til området – i strid med myndighetenes tidligere løfter.

Disse handlingene fører til økt fortvilelse og frykt blant afghanere i Norge. Vi ber myndighetene om at de holder sine løfter og behandler afghanske flyktninger på en human og rettferdig måte!

Punktmarkering utafor nemnda

I dag kl. 12 blei det holdt ei markering utafor Utlendingsnemdas kontor for å protestere mot deportasjonene og for å vise afghanske flyktninger støtte. Litt over 50 mennesker møtte opp, og fikk høre appeller fra Zahir Athari (Afghan Refugee Comittee), Torgeir Holgersen (Oslo SV) og Beret Werner (Rødt Oslo).

Markering utafor nemnda
Zahir Atharis appell.

Kvinneappell

mars 14, 2007

På kvinnedagen, torsdag 8. mars, var det ei antirasistisk markering foran regjeringsbygget, i protest mot regjeringas kvinnefiendtlige asyl- og immigrasjonpolitikk. Mercy Abraham fra den etiopiske kvinneforeninga holdt denne appellen:


Dear peace-loving Norwegian women

Eighth of March is meant to be a day women throughout the world celebrate, enjoying the fruits of their struggle in defeating discrimination, oppression and exploitation.

I would be very happy today, if I could come to you with the good news about the rights and the prosperity of Ethiopian women.
But.
To my sadness and dismay, I stand before you on behalf of thousands and millions of Ethiopian women who suffer in the hands of the government militia troops and the police force.

Being a woman should be a source of pride and joy; because we have numerous valuable roles and tasks in our society. But if you hear and learn closely the sufferance and hardship the Ethiopian women go through, I assure you that, you would come to the conclusion that being a woman in Ethiopia has become a curse for many who fight for democracy, human rights, and justice.

When I stand before you, I stand on behalf of the voiceless Ethiopian women who suffer silently, not even sharing their pain to their families, relatives and friends. Ethiopian women have made a great effort in demanding democracy and participate in all kinds of opposition political activities, from organising demonstrations up to civil disobedience. The response they got for their democratic movement is being shot dead in the streets, tortured in different cells and prisons, and the last and the worst is sexual abuse and sexual harassment they experience in different situations.

What makes the sexual abuse and harassment worse is the fact is that our culture is not open to discuss sexual matters. In addition there is a very high risk of being infected by HIV/AIDS when women are raped by military forces.
Since HIV-infected people are stigmatised and socially isolated, raped women prefer not to tell anyone and they suffer silently.
Many Ethiopian women asylum seekers and refuges in Norway have the same experience, but due to the harsh immigration policy they suffer alone, not even getting a professional help. I happen to be one.

On this day, I ask you Norwegian sisters and mothers to help the victimized Ethiopian women who suffer in exile and in different horrible refugee camps in Kenya and Sudan.

Thank you.

Feminisme skal sprenge grenser, ikke stenge dem!

mars 7, 2007

På kvinnedagen 8. mars kl. 16.00, blir det en antirasistisk markering foran regjeringsbygget — en protest mot regjeringas kvinnefiendtlige asyl- og immigrasjonpolitikk.

Bannerproduksjon
Maling av banner til kvinnedagen.

Arr: Kvinnegruppa på Blitz.